משוב
נשמח לקבל מכם משוב על חוויית השימוש באתר החדש לרישוי וקידום עסקים. המשוב שלכם עשוי לעזור לנו לשפר את הגלישה באתר
איזה מידע חיפשת?
באיזו מידה היה לך קל לחפש את המידע שחיפשת?באיזו מידה האתר תואם את צרכיך?באיזו מידה האתר נוח לשימוש?האם תמליץ על האתר?
יש לך משהו להוסיף או להמליץ לשיפור האתר?