מדיניות היתרי לילה
מדיניות המסדירה וקובעת את שעות הפעילות המותרות להפעלת עסקי מזון ובילוי באזורי העיר השונים
מבוא
הנהלת העירייה קבעה מדיניות, תוך הבנה ששעות פתיחה של עסק הן מרכיב כלכלי דומיננטי בשיקולי הפתיחה של עסקי בילוי ובתי אוכל. מפת מדיניות הקבועה מראש, באה להסדיר את פעילותם של עסקים המהווים מטרדי רעש כמו בתי אוכל, דיסקוטקים וכד', באזורי בילוי שהחלק הארי של האזור משמש לעסקים ובילוי ומקצתו למגורים.
מפת המדיניות לשעות פעילות באזורי בילוי מגדירה מדיניות עירונית אחידה למתן היתרי לילה מעבר לשעה 24.00 לבתי אוכל.
המפה כפופה לתב"ע של האזור המגדירה אזורי תעשייה, שימושים מעורבים ומגורים. הנהלת העירייה קבעה בכל אזור בחיפה עד איזו שעה ניתן לפתוח עסק כדי שהעיר תשגשג, בלי לגרום למטרדים בלתי סבירים לתושבים.
קישורים להורדה
בקשה להיתר לילה

הנחיות למילוי הטופס

בעל/ת עסק יקר/ה,
בפניך טופס המיועד להגשת בקשה לפעילות העסק מעבר לשעות הקבועות על פי חוק (12 בלילה).
אם ברצונך לפעול מעבר לשעה זו, עליך לקבל היתר לשעות הפעילות שהוגדרו לאזור בו נמצא עסקך.

לאחר שליחת הטופס המקוון – ייערך דיון בבקשתך, ורשות רישוי עסקים תשלח אלייך תשובה עד 10 ימי עסקים.
שימת הלב כי גם בתוך תשובה חיובית ייתכנו מגבלות וסייגים, בהתאם לאילוצי ייעוד העסק ומיקומו.
תנאים אלה יתווספו לרישיון העסק, ואי עמידה בהם עלולים להביא לביטול היתר הלילה.

שימו לב – כל עסק המעוניין בהפעלתו לאחר השעה 12 בלילה (גם אם נמצא באזור המוגדר לפעילות לילה) מחויב בהגשת בקשה להיתר.

פרטי העסק

לשלב הקודם

פרטי בעל העסק

במידה ולעסק יש מספר בעלים, יש רשום את הפרטים של כולם
במידה והעסק הינו בבעלות חברה – יש לרשום את שם החברה
לשלב הקודם

הצהרת בעל העסק:

ידוע לי כי היתר לילה הינו זמני המותנה, בין היתר, בהליך רישוי תקין וכי בגין פעילות העסק לא נגרמים מטרדים.
הנני מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת מטרדים מהשכנים .
ידוע לי כי בהיתר יכללו תנאים מגבילים שנועדו למנוע מטרדים ולהבטיח את הסדר הציבורי. אי עמידה בתנאים אלו, בכולם או בחלקם, עלול להביא לביטול מידי של ההיתר ולאי חידושו.

לשלב הקודם