טופס מקוון להגשת בקשת רישוי
מזמינים אותך להגיש את הבקשה לרישיון עסק בטופס מקוון ישירות לאנשי המחלקה לרישוי עסקים בעיריית חיפה, ללא צורך להגיע למשרדי המחלקה

הנחיות למילוי הטופס והגשת בקשה מקוונת לרישוי עסק

בעל/ת עסק יקר/ה,
אנו מזמינים אותך להגיש את הבקשה לרישיון עסק בטופס מקוון ישירות לאנשי המחלקה לרישוי עסקים בעיריית חיפה.
בקשה לרישיון יש להגיש במקרים הבאים: עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

בטופס תתבקש/י לרשום את פרטי העסק ואת הפרטים של בעלי העסק.
בנוסף, תתבקש להכין מסמכים נוספים להשלמת תהליך הבקשה לרישוי:
  • תכנית עסק
  • חוזה שכירות או רכישה
  • צילום תעודת זהות
  • אישור רשם החברות ומינוי מנהלים בחברה (רק עבור חברה בע״מ)
למידע נוסף אודות המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לרישוי – לחצו כאן

לאחר שליחת הטופס – אנשי המחלקה ישלימו את הפרטים לצורך הגשת הבקשה שלך מול הגורמים השונים, וישלחו אלייך חזרה מייל עם הפרטים הבאים:
  • גורמי הרישוי הרלוונטיים עבור העסק שלך
  • טפסי תצהיר מבוקשים למילוי (במידה והעסק שלך עומד בקריטריונים של מסלול תצהיר)
  • שובר לתשלום עבור בקשת הרישוי, סכום לתשלום (לפי מספר פריטי הרישוי) ומספר מסלקה

פרטי העסק

לשלב הקודם

פרטי בעל העסק

במידה ולעסק יש מספר בעלים, יש רשום את הפרטים של כולם
במידה והעסק הינו בבעלות חברה – יש לרשום את שם החברה
לשלב הקודם

הגשת הבקשה לרישוי

תודה על מילוי טופס הבקשה לרישוי עסק!

לאחר אישור הטופס – יעבור המידע לנציג המחלקה לרישוי עסקים אשר יחזור אלייך עם המידע הבא:
  1. דרישת תשלום בהתאם למספר פריטי הרישוי בעסק המבוקש
  2. מסמכי תצהיר נדרשים (במידה והעסק שלך עומד במסלול התצהיר)
  3. מסמכים נוספים הנדרשים עבור בקשת הרישוי
לשלב הקודם