מבוא לרישוי עסקים
רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק
מטרות
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הרישוי") קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק על מנת לפעול.
מטרת החובה בקבלת רישיון עסק בהתאם לחוק הינה, בין היתר, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושב.
רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.
סוגי רישיונות
רישיון לצמיתות – רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ללא הגבלת זמן, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.
רישיון תקופתי – רישיון הניתן לתקופה מוגדרת מראש כפי שמופיע בו רישוי עסקים, והוא לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרישיון.
היתר זמני – היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, ובאישור מיוחד לחצי שנה נוספת, אך לא יותר מזה! היתר זמני ניתן לפני מתן רישיון עסק לעסקים שמילאו את כל דרישות גורמי האישור, אך מסיבות שונות מתעכבים מול גורם כלשהו. לדוגמה: עיכוב במתן רישיונות עסק לנגישות.
רישיון זמני – רישיון שניתן לעסק שהוא זמני, כגון קרקס, אירוע חד-פעמי, פסטיבל, בריזה. תוקף הרישיון הוא פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם ואף לציין זאת ברישיון המונפק.
מידע מוקדם
בדיקה מוקדמת של הצורך ברישיון עסק ושל התהליך, הדרישות והתנאים לקבלתו כמו גם של מידע על הנכס בו הנכם מתכוונים לפתוח את העסק, יוכלו להקל עליכם את התהליך ולחסוך מכם הוצאות מיותרות וימנע מכם סנקציות משפטיות ומנהליות בגין ניהול עסק ללא רישיון.

לאחר בדיקת המידע תקבל הנחיות מדויקות באשר לנושאים הבאים:
  • סוג העסק המבוקש עפ"י החוק
  • תחנות הרישוי הצפויות
  • מסמכים נדרשים להגשת הבקשה
  • מצב התאמתו לדיני תכנון ובנייה (במידה וידוע)
  • מצבו המשפטי (במידה וידוע)
  • דרישה לתכנית עסק
  • הסדרי חניה נדרשים
  • הנחיות רישוי מיוחדת
זכרו: הנכם אחראים להכנת מסמכי הבקשה לרישיון.

מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך בהדרכה כדי לסייע בהכנת מסמכי הבקשה לרישיון עסק בהקדם האפשרי. לאחר שטיוטת התכנית לניהול העסק תאושר עקרונית ע"י מחלקת רישוי עסקים, תידרש לקבל אישור לתכנית העסק ע"י גורמי הרישוי (כפי שפורט מעלה בסעיף "הגורמים המאשרים רישוי עסק").
לחצו כאן לבקשה למידע מוקדם
הרפורמה החדשה
הרפורמה צמחה מהקושי של היזמים לפתוח עסקים. לעתים התהליכים ארוכים, מתישים ואף מסורבלים להבנה. הרפורמה נועדה לייעל את מערכת הרשויות המקומיות ונותני האישור, ומטרתה לקצר משמעותית את זמן ההמתנה הארוך לרישיון העסק בכך שהיא מציגה מראש את הדרישות למתן רישיון. כל יזם יוכל לראות מול מה הוא צריך להתמודד ויעשה את הצעדים להמשך התהליך בהתאם לתקציב.
המרוויחים העיקריים הם בעלי העסקים החדשים, שעבורם התהליך יהיה נגיש וזמין.
להלן עיקרי הרפורמה:
זמינות ונגישות – ליזמים תהיה האפשרות לעיין במידע הרלוונטי עבורם ועבור העסק שלהם. המידע שיתקבל מהרשות יהיה ברור וקל להבנה.
שקיפות – מתייחס בעיקר לנותני האישור; מאפשר לבעלי העסקים להכיר בדרישות טרם פתיחת העסק באמצעות סוג העסק, שטחו ומיקומו; עליהם לפרסם את דרישותיהם באופן ברור, וכך גם הרשות המקומית, המחויבת לפרסם את מדיניותה בתחום הרישוי.
הוגנות – והיה ובעל עסק חושד כי הסירוב לבקשה או לדרישה אינו מוצדק, ביכולתו להפעיל "השגה" ברשות המקומית, תהליך המאפשר התערבות של בעלי תפקידים בכירים והתייחסותם.
יעילות – בעקבות הרפורמה בוצעו שינויים מהותיים בצו, חלקם ירדו ואת חלקם חידדו. למעשה התהליך ממקד ומסייע לבעל העסק מול תהליך הרישוי באופן המשרת גם את מטרת החוק.

למידע נוסף אודות מסלול תצהיר – לחצו כאן>
למידע נוסף אודות הרפורמה ברישוי עסקים – לחצו כאן>