הנחה בארנונה לעסקים בתקופת הקורונה
מענק סיוע לעסקים בתקופת הקורונה
ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה, לאור משבר הקורונה, למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים, עד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ותינתן באופן אוטומטי ע"י הרשות עם קבלת האישור מהסוכנות.

על פי התכנית, עוסקים שהוכרו על ידי מנהל רשות המסים כזכאים למענק סיוע על פי חוק התכנית לסיוע כלכלי, יהיו זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 95% מסכום הארנונה שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת* לתקופת הזכאות שבעדה ניתן המענק
*תקופה עוקבת - שני החודשים העוקבים לחודשי תקופת הזכאות שלגביה ניתן מענק הסיוע, ולגבי תקופת הזכאות שמיום 1.5.20 עד 30.6.20 - החודשים יוני עד אוגוסט 2020.

תשומת לבכם!
אין צורך בפניה לעירייה לצורך קבלת ההנחה.
ההנחה תוענק אוטומטית על ידי העירייה עם קבלת אישור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
מחזיקים הזכאים להנחה
  • עוסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 לא עלה על 200 מיליון ₪ וחלה ירידה של 60% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
  • עוסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 נע בין 200 מיליון ₪ ל-400 מיליון ₪ וחלה ירידה של 80% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
  • עוסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ועד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) - אם יימצאו זכאים למענק סיוע מהממשלה.
שלבי הגשת הבקשה להנחה:
  • הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאים לרשות המסים באתר לחצו כאן על מנת להגיש בקשה
  • לאחר קבלת האישור למענק מרשות המסים, יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות האתר שלהם
  • באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר לרשות המקומית את רשימות הזכאים להנחה.
  • העירייה תעניק הנחה לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור ותעדכן את העסקים על כך בכתב.

אנא פנו בהקדם אל רשות המסים לצורך קידום בחינת זכאותכם להנחה !
לתשומת לבכם
  • עסקים שיימצאו זכאים להנחה יידרשו לשלם את יתרת הארנונה החלה עליהם על פי דין, לאחר עדכון ההנחה.
  • עסקים שיוכרו כזכאים להנחה וכבר שילמו את הארנונה, כולה/חלקה, ויימצאו זכאים להחזר ארנונה, יזוכו בהחזר כספי בהתאם לזכאותם.
לשאלות נוספות ניתן לפנות למוקד הארנונה בטלפון: 1-700-700-060

מידע נוסף בנושא הקורונה
הנחיות התו הסגול
קישורים חשובים