נגיף הקורונה
הנחיות ומידע לציבור
הכללים הנדרשים לשם שמירה על בריאות הציבור:
תושב/ת ו/או בעל/ת עסק נכבד/ה,
לשם הנגשת המידע הרב, מצורפים הסבר וכללים לפתיחת חנויות במרחב הציבורי לרבות מסחר, מסעדות ,מספרות מכוני יופי וקוסמטיקה בהתאם לתקנות והכללים שנקבעו בחוק.ככל ויהיו עדכונים נוספים בתקנות לשעת חירום, האתר יעודכן בהתאם.

מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בחוק ובמקום שיש סתירה בין מידע זה לבין תקנות שעת חירום, האחרונות גוברות.
יש להתעדכן לפי הוראות התקש"ח המחייבות.
חנויות במרחב הציבורי
 • בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה לפיה יעמוד בתנאים המפורטים.
 • המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה.
 • המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות.מסמכים נדרשים להגשת הבקשה
 • ימונה עובד אחראי על ענייני קורונה.
 • העובדים יעטו מסכות.
 • תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. במידה ומותקנים ספרינקלרים או מערכות גילוי אש ועשן, המחיצה תסתיים לפחות 50 ס"מ מתחת לתקרה.
 • מפעיל המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על-ידי עובדיו לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות ובכלל זה המחיצה באופן תדיר.
 • יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין השוהים בחנות וכן תהיה הקפדה על מניעת צפיפות והתקהלות בכניסה לחנות.
 • יסומנו מקומות לעמידת לקוחות במקום המיועד לתור לקופה על מנת לשמור על המרחק של 2 מ' בין האנשים.
 • יוצב שלט במקום בולט לעין לשמירה על המרחק כאמור.
 • בעל העסק ידאג שהנכנסים לחנות/לעסק יעטו מסיכות.
 • ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר מ- 2 לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא ישהו מעל 4 לקוחות לכל קופה.
 • יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר בחנות ויותקן שלט בנוגע לחובה לעטות מסיכה ואיסור לשרת לקוח ללא מסיכה.
 • המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון להגבלת נכנסים לחנות.
מסעדות, ברים ומועדונים
 • עד 100 לקוחות - התפוסה יכולה להיות 100%
 • מעל 100 לקוחות - תפוסה של מקסימום 85%.
 • מרחק בין שולחנות 1.5 מטרים.
 • הזמנת מקום מראש ככל שניתן.
 • תתבצע מדידת חום ללקוחות הנכנסים.
 • פתיחה לפי הנחיות כלליות של ה-״תו הסגול״ )חיטוי, ניקוי וכו׳(.
מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה
 • בעל העסק יגיש לרשות המקומית הצהרה על עמידה בתנאים לפני תחילת הפעלת העסק כי הוא עומד בתנאים המפורטים.
 • בעל העסק יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה.
 • המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות.
 • תהיה הקפדה על שמירת כללי ההיגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים, חיטוי הכלים, הציוד כיסא או מיטת הטיפול וכן כביסה של מגבות וחלוקים בין לקוח ללקוח.
 • בעת הטיפול בלקוח יעטה העובד במספרה כפפות אותן יחליף בין לקוח ללקוח.
 • בעת הטיפול בלקוח יעטה מגן פנים המכסה את העיניים בנוסף למסיכת פה ואף.
 • יישמר מרחק של 2 מטרים בין השוהים במספרה ויוצב שלט לעניין זה.
 • בעל העסק ידאג שהנכנסים לחנות/לעסק יעטו מסיכות ויוצב שלט בנוגע לחובה לעטות מסיכה ואיסור לשרת לקוח ללא מסיכה.
 • ייעשה ויסות כניסת לקוחות למספרה כך שלא ישהו בכל עת בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ – 2 לקוחות לכל ספר, בנוסף בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ – 4 לקוחות סך הכל ובעסק שגודלו מעל 75 מ"ר – לא יותר מ – 6 לקוחות, מעל 100 מ"ר – לא יותר מ- 8 לקוחות.
 • יוצב שילוט במיקום בולט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק וייקבע מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום.
רשימת העסקים שהפעלתם אסורה
 • דיסקוטק
 • פארק מים
 • בית מרחץ
 • בית קולנוע
 • תאטרון
 • מוסד תרבות אחר
 • פארק שעשועים
 • לונה פארק
 • גני שעשועים
 • מתקני שעשועים
 • מקום לעריכה מופעים וירידים
הנחיות נוספות
בריכות שחיה – יפתחו לפי המתווה הבא:
 • 6 מ״ר לרוחץ במים
 • 10 מ״ר לאורח בשטח מחוץ לבריכה
מלונות (לרבות חדרי אוכל ובריכות) יפתחו בהתאם להנחיה של מסעדות ובריכות.

חוגים, תנועות נוער וחינוך בלתי פורמלי – יפתחו לפי המתווה הבא:
 • שמירה על קפסולות קבועות
 • חוג המתקיים בכיתת גן/לימוד- מספר האנשים המרבי המותר הוא לפי מפתח של 5 מ״ר לאדם
 • חוג המתקיים במרחב הפתוח- מספר האנשים המרבי המותר הוא לפי מפתח של 2 מ״ר לאדם,
 • סטודיו- מספר האנשים המרבי המותר הוא לפי מפתח של 7 מ״ר לאדם
 • יובהר ויודגש כי פתיחת המקומות מותנית באישור הממשלה ובתיקון תקש"ח הגבלת הפעילות.
בהמשך לתקנות שעת חירום מצורף לנוחותך טופס הצהרת עסק על עמידה בתקנות.
טופס מקוון הצהרה מטעם בעל/מחזיק בעסק –תקנות שעת חירום
(נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), תש"ף -2020
לחצו כאן למילוי הטופס


לשימושכם קישורים להנחיות באתר משרד הבריאות ובאתר משטרת ישראל